Thịt bò diềm thăn Mỹ đông lạnh (2.2 - 2.8kg/pc)
Thịt bò diềm thăn Mỹ đông lạnh (2.2 - 2.8kg/pc)
Tyson

Thịt bò diềm thăn Mỹ đông lạnh (2.2 - 2.8kg/pc)

Giá niêm yết 335.000₫ 0₫

US Beef Hanging Tender

 


Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan