Thịt đùi bê Úc cắt khoanh đông lạnh (1,2-1,8kg/pc)
Thịt đùi bê Úc cắt khoanh đông lạnh (1,2-1,8kg/pc)
Homestead - Midfield

Thịt đùi bê Úc cắt khoanh đông lạnh (1,2-1,8kg/pc)

Giá niêm yết 470.000₫ 0₫

Osso Bucco

1,2-1,8kg/pc


Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan