Bụng (Gầu) bò Mỹ - Nguyên khối (1.8 - 2.2kg/pc)
Bụng (Gầu) bò Mỹ - Nguyên khối (1.8 - 2.2kg/pc)
Bụng (Gầu) bò Mỹ - Nguyên khối (1.8 - 2.2kg/pc)
Tyson

Bụng (Gầu) bò Mỹ - Nguyên khối (1.8 - 2.2kg/pc)

Giá niêm yết 295.000₫ 0₫

Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan