Thịt nạc lưng bò Úc TƯƠI - Australia Ribeye Chilled
Thịt nạc lưng bò Úc TƯƠI - Australia Ribeye Chilled
Thịt nạc lưng bò Úc TƯƠI - Australia Ribeye Chilled
Thịt nạc lưng bò Úc TƯƠI - Australia Ribeye Chilled
Thịt nạc lưng bò Úc TƯƠI - Australia Ribeye Chilled
Homestead - Midfield

Thịt nạc lưng bò Úc TƯƠI - Australia Ribeye Chilled

Giá niêm yết 550.000₫ 0₫

Thịt nạc lưng bò Úc TƯƠI - Australia Ribeye Chilled 


Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan