Thịt sườn cừu có xương sống Úc đông lạnh (1.0 - 1.5kg/pc)
Thịt sườn cừu có xương sống Úc đông lạnh (1.0 - 1.5kg/pc)
Thịt sườn cừu có xương sống Úc đông lạnh (1.0 - 1.5kg/pc)
Thịt sườn cừu có xương sống Úc đông lạnh (1.0 - 1.5kg/pc)
Merry Valley - Midfield

Thịt sườn cừu có xương sống Úc đông lạnh (1.0 - 1.5kg/pc)

Giá niêm yết 455.000₫ 0₫

Lamb Rack -sque cut

1,0-1,5kg/pc


Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan