than-cuu-uc-thit-cuu-uc
Thăn cừu Úc loại 1kg
Thăn cừu Úc loại 1kg
Thăn cừu Úc loại 1kg
Merry Valley - Midfield

Thăn cừu Úc loại 1kg

Giá niêm yết 525.000₫ 0₫

Lamb tenderloin

1,0kg up/pc


Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan