Homestead - Midfield

Thăn ngoại bò Úc (Australia Beef Stripsloin frozen)

Giá niêm yết 330.000₫ 0₫
3,5-4,5kg/pc

Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan