Thăn ngoại bò Úc (Australia Striploin chilled)
Thăn ngoại bò Úc (Australia Striploin chilled)
Thăn ngoại bò Úc (Australia Striploin chilled)
Thăn ngoại bò Úc (Australia Striploin chilled)
Homestead - Midfield

Thăn ngoại bò Úc (Australia Striploin chilled)

Giá niêm yết 390.000₫ 0₫
Thăn ngoại bò Úc - Chilled Beef Strip Loin

Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan