than-noi-thit-bo-uc
than-noi-thit-bo-uc
Thịt bò thăn nội Úc Chilled (1.8 - 2.2kg/pc)
Homestead - Midfield

Thịt bò thăn nội Úc Chilled (1.8 - 2.2kg/pc)

Giá niêm yết 550.000₫ 0₫

Thăn nội bò Úc

Chilled Beef Tenderloin

Thịt bò Úc


Chia sẻ


Các sản phẩm liên quan